Jdi na obsah Jdi na menu
5. 4. 2020

Aktuální informace k organizaci zápisu pro školní rok 2020/2021

 

Milí rodiče, 

v letošním roce nás čeká netradiční zápis v pozměněné podobě, v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Zápis bez osobního kontaktu s dětmi. 

Nemusíte se však bát, že by Vaše děti přišly o zábavnou část zápisu. 
Pro přijaté uspořádáme po opětovném otevření škol motivační odpoledne. Informace se dozvíte včas.

 

Několik informací k letošnímu zápisu:

1. Termín zápisu:  od 6. – 22. dubna 2020

2. Doručování žádostí:

 a) datovou schránkou – ID schránky školy 2z7svpq

 b) e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail s naskenovanou žádostí!) na
     adresu
 habrmanovad@centrum.cz

 c) na vytištěném FORMULÁŘI poštou 

 d) na vytištěném FORMULÁŘI  vloženém  do poštovní schránky u hlavního vstupu do budovy školy
     v zalepené obálce.
     Formulář k vytištění je k vyzvednutí i v papírové podobě ve škole každou středu od 8 do 11 hod.

 e) osobně každou středu od 8 do 11 hod.

3. Při klasickém zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
   Tyto doklady nám doložíte dodatečně.

4. Odklad školní docházky

Pro žádost o odklad školní docházky vyplníte formulář ŽÁDOST o odklad PŠD  a stejnými způsoby doručíte do školy, k žádosti je nutné doložit odborné posouzení odborným lékařem, nebo zprávu klinického psychologa a zprávu z příslušného školského poradenského zařízení. Pokud potřebné doklady nebudou doloženy u podání žádosti, dodáte je jakmile je budete mít k dispozici.

5. Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel  dětí, a to:

– na webových stránkách školy zsdamnikov nejpozději do 30. dubna 2020 

– na vstupních dveřích školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Před vydáním rozhodnutí je možné se seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v termínu 24. dubna 2020, v době od 8 do 12 hod. u ředitelky školy Mgr. Dagmar Habrmanové.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude v písemné podobě zasláno poštou.