Jdi na obsah Jdi na menu
5. 4. 2020

AKTUÁLNÍ INFO 

       DĚKUJEME a přejeme příjemné Velikonoce 
       Aby děti byly šťastné - STONOŽKA 
       Aktuální INFO k zápisu do 1. třídy
      
  Vzdělávací NABÍDKA pro děti z MŠ a příprava na školu
       INFO k zákonu o přijímacích zkouškách
       INFO k domácí výuce     
     
  
Buďme všichni zodpovědní a nosme roušky!
           smiley Moje rouška chrání Tebe, Tvoje rouška chrání mě. smiley
            Návodů k jejich výrobě je celý internet.
            I děti zvládnou - jeden jednoduchý 
návod
       Kancelář školy omezené úřední dny
       Upozornění na pomoc s nákupy
       Uzavření     

       Vážení rodiče,
             na základě
 nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky se 
             od středy 11. března 2020 do  odvolání
             přerušuje výuka na všech základních a středních školách
.
             *  Mateřské školy zůstávají v provozu.
             *  Školní jídelna vaří pro cizí strávníky.
             Informace o otevření školy budou zveřejněny na 
zsdamnikov.cz

     
  Rodičům žáků mladších 10-ti let může škola potvrdit 
             Žádost o ošetřovné pro zaměstnavatele.
             Tiskopisy jsou  dostupné v ředitelně školy od 6.30 - 15 hodin.

         Od kdy běží ošetřovné: 
             Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v
             případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po
             uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

            

    ►  Film V síti 
           
Než vyrazíte na film do kin, nebo na něj vyšlete své děti,
              přečtěte si vyjádření těch, kteří na filmu pracovali a jsou skutečnými odborníky
              na problematiku nebezpečí na internetu.
1.odkaz2.odkaz

    ►  Peklák - nabídka za neuskutečněný lyžařský výcvik 

    ►  17. září
           Každý úraz 
musí být žákem nahlášen IHNED vyučujícímu nebo jinému
           pedagogickému pracovníkovi.
 Na pozdější oznámení nebude brán zřetel.
   ►   6. září 
           
INFO rodičům, kteří se nezúčastnili schůzky