Jdi na obsah Jdi na menu

                      Informace z ministerstva školství -  pokyny
                      
Ukázka testů z loňského roku -  testy
                      
Uplatnění absolventů škol na trhu práce -  info

Výsledek obrázku pro logo zs damnikov

Přijímací řízení na SŠ  - termíny
  do 23.2.        Žáci předají vyplněné přihlášky 
   výchovnému poradci.
 
  28.2.    Zákonní zástupci žáků si vyzvednou
   zápisový lístek.
 
  do 1.3.    Zákonní zástupci žáků
   odevzdají přihlášky do vybraných škol.
   Do 10 dnů od zveřejnění výsledků
   přijímacího řízení odevzdají žáci
   zápisové lístky.
 
112.4.
  16.4.
   1. kolo přijímacích zkoušek 
   2. kolo 
  od 22.4. - 30.4.    Termíny přijímacích zkoušek 
   (obory se závěr. zkouškou, výuč. listem)