Jdi na obsah Jdi na menu

Vážení rodiče,

podle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou upravena pravidla pro nástup žáků do školy. Týká se to pouze žáků, kteří byli 14 dní před nástupem do ZŠ v zahraničí.

Pravidla vycházejí z platné cestovatelské mapy, která dělí země podle barev na:

· Zelené a oranžové – s nízkým nebo středním rizikem

· Světle a tmavě červené – s vysokým nebo velmi vysokým rizikem

· Černé – s extrémním rizikem viz MAPA

PRAVIDLA

1. Pokud se žáci vracejí ze zelené a oranžové země – s nízkým nebo středním rizikem, mohou nastoupit ihned po návratu i do doby výsledku testu (antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin, nebo PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin) za podmínky, že žáci budou po tuto dobu používat respirátor (nikoliv pouze zdravotnickou roušku). Test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit také test, který byl proveden i před návratem v dané cizí zemi (staří testu je vždy stejné – 48 hodin antigenní, 72 hodin PCR).

2. Pokud se žáci vracejí ze světle a tmavě červené země – s vysokým nebo velmi vysokým rizikem, pak se musí daný žák nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky podrobit PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku testu mu nemůže být umožněn vstup do ZŠ a musí se podrobit samoizolaci.

3. Pokud se žáci vracejí z černé země – s extrémním rizikem, pak se musí do 24 hodin od vstupu na území České republiky podrobit PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a znovu (tedy podruhé) se musí podrobit PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky. Do doby výsledku testu (pro účely předložení testu je určující ten druhý PCR test, čili mezi 10. a 14. dnem od vstupu) nemůže být žákovi umožněn vstup do ZŠ. Do doby výsledku testu mu nemůže být umožněn vstup do ZŠ a musí se podrobit samoizolaci.

Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na:

a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování

b) osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 (ochranná lhůta 180 dní)

Pokud se na dané osoby vztahuje výjimka z povinnosti absolvovat test, musí být schopné tuto skutečnost doložit, pokud ji již nedoložili.

Proto Vás prosím, abyste dodržovali tato ochranná opatření, pokud se týkají Vašeho dítěte.

Všem Vám za to moc děkuji.

Dagmar Habrmanová