Jdi na obsah Jdi na menu
6. 5. 2020

INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky (ČJ, M), cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Přihlášení

Přihlášení žáka je možné do 7. 5. 2020 do 9.00 hod. zasláním e-mailové zprávy od zákonných zástupců na adresu habrmanovad@centrum.cz s uvedením jména a příjmení žáka.

Časový rozsah a organizace

Út –   7.40 – 8.30 1. blok, 8.40 – 9.30 2. blok

Čt –   7.40 – 8.30 1. blok, 8.40 – 9.30 2. blok

Sraz přihlášených žáků: 7.30 h  před budovou školy – hlavním vchodem, odkud si žáky odvede vyučující.

Podmínky vstupu do školy a pobytu ve škole

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla uvedena v dokumentu - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 – čtěte ZDE.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze přihlášeným žákům.

Při prvním vstupu do školy předloží žák ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ vyplněné a podepsané zákonným zástupcem - ZDE.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v definici osob s rizikovými faktory (viz Čestné prohlášení), nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

Pokud by některý žák nařízení školy nedodržoval nebo měl ve škole kázeňské problémy, bude z výuky vyloučen.

Stravování nebude do 25. května zajištěno.

Omlouvání

Omlouvání nepřítomnosti žáka učiní zákonný zástupce předem na e-mailové adrese habrmanovad@centrum.cz.

                                                                                                                                 Dagmar Habrmanová, ředitelka školy