Jdi na obsah Jdi na menu
24. 10. 2019

6. ročník

► třídnictví: Každý úraz musí být žákem nahlášen IHNED vyučujícímu nebo jinému
                      pedagogickému pracovníkovi. Na pozdější oznámení
 nebude brán zřetel.

 M - Opakuj na čtvrtletní práci: 
            zápis, porovnávání a zaokrouhlování DČ
            pamětné i písemné sčítání, odčítání DČ
            násobení DČ 10, 100, 1000  
            obvod a obsah čtverce, obdélníka

7. ročník

 Z - Severní Amerika - poloha, pobřeží, povrch, vodstvo, národní parky

                                   - státy, hlavní a velká města  

8. ročník

 Z - práce ve dvojici - tvoříme mapu ČR

 M - NOVÉ: pravidla počítání s mocninami - VIDEO

         - OPAKUJ na čtvrtletní práci: 
           mocniny, odmocniny (zpaměti, tabulky) -
VIDEO,
           Pythagorova věta a dopočty v trojúhelníku -
VIDEO
                        

9. ročník

 M - NOVÉ: rovnice s neznámou ve jmenovateli - VIDEO
         - OPAKUJ na čtvrtletní práci:  
           vzorce, vytýkání a lomené výrazy - podmínky, zjednodušení, odčítání -
VIDEO