Jdi na obsah Jdi na menu
10. 1. 2020

6. ročník
   ► třídnictví:   *  Každý úraz musí být žákem nahlášen IHNED 
                               
vyučujícímu nebo jinému pedagogickému pracovníkovi. 
                               
Na pozdější oznámení
 nebude brán zřetel.

   ► M  pomůcky na rýsování + úhloměr - vše na každou hodinu MA

                Geometrie: Úhel video
                - rýsování, měření, zápis, osa úhlu, početní a grafické sčítání

                Aritmetika: Desetinná čísla 
               
- zápis, zaokrouhlování

                - sčítání, odčítání - zpaměti, písemně
                - násobení, dělení 10,100,1000
                - násobení, dělení přirozeným číslem

7. ročník

   ► Z - TEST: pondělí 13.1.
              slepá mapa Jižní Ameriky (státy, hlavní města) 
            - NOVÉ: 
Střední Amerika Amerika

8. ročník

    M - TEST: pondělí 13.1.
               sčítání, odčítání mnohočlenů a násobení mnohočlenu jednočlenem                                         - NOVÉ: 
               
násobení mnohočlenů - VIDEO
             - procvičování: 
               
sčítání, odčítání mnohočlenů - VIDEO
             - opakování: 
               mocniny, odmocniny (zpaměti, tabulky) -
VIDEO
               Pythagorova věta a dopočty v trojúhelníku - VIDEO
               zkrácený a rozvinutý zápis čísla   
               pravidla počítání s mocninami - 
VIDEO                     

9. ročník

   ► M - TEST: čtvrtek 14.1. 
               slovní úlohy směsi a roztoky - VIDEO
            -  opakování: 
               lomené výrazy (vzorce, vytýkání, společný jmenovatel, krácení) - VIDEO
               rovnice s neznámou ve jmenovateli - VIDEO 
               soustava rovnic - 
VIDEO

   ► M - příprava na přijímací zkoušky - přehled učiva