Jdi na obsah Jdi na menu
20. 1. 2020

6. ročník
   ► třídnictví:   *  Každý úraz musí být žákem nahlášen IHNED 
                               
vyučujícímu nebo jinému pedagogickému pracovníkovi. 
                               
Na pozdější oznámení
 nebude brán zřetel.

   ► M  na každou hodinu FUNKČNÍ pomůcky na rýsování  
                (trojúhelník s ryskou, kružítko, 
úhloměr, tužky č. 3 a 2)

             - Osová souměrnost

                - test - narýsuj osově souměrný obrazec, procvič                

             - Desetinná čísla
                - testy - průběžné opakování všech početních operací s DČ
                           - 
procvičuj

     F  Objem 
               
- test - převody jednotek, procvičuj 
ZDE  

7. ročník

   ► Z - ASIE 
              
- test - poloha, vodstvo a pevnina u pobřeží (slepá mapa)

8. ročník

    M - Mnohočleny
              - testy: sčítání, odčítání mnohočlenů - VIDEO
                          
násobení mnohočlenů - VIDEO
                          
vytýkáni - VIDEO
                          
vzoreček (A+-B)2 - VIDEO

            - Probrané učivo:
                    mocniny, odmocniny (zpaměti, tabulky) - VIDEO
                    Pythagorova věta a dopočty v trojúhelníku - VIDEO
                    zkrácený a rozvinutý zápis čísla   
                    pravidla počítání s mocninami - 
VIDEO                     

9. ročník

   ► M - Funkce 
              -
test: definiční obor, obor hodnot - VIDEO
                        lineární funkce (předpis, graf, rostoucí, klesající, bod leží na grafu) - VIDEO
  
            - 
Probrané učivo: 
                  lomené výrazy (vzorce, vytýkání, společný jmenovatel, krácení) - VIDEO
                  rovnice s neznámou ve jmenovateli - VIDEO 
                  soustava rovnic - 
VIDEO
                  slovní úlohy směsi a roztoky - VIDEO               

   ► M - příprava na přijímací zkoušky - přehled učiva