Jdi na obsah Jdi na menu

INFO pro 8. ročník 2019-20

Každý úraz musí být žákem nahlášen IHNED vyučujícímu nebo jinému pedagogickému pracovníkovi. Na pozdější oznámení nebude brán zřetel.

 ►  Český jazyk- opakujeme vyjmenovaná slova, již na známky

►  Německý jazyk- německá výslovnost, osobní zájmena, sloveso být

►  Přírodopis- savci-základní znaky, ježura, ptakopysk

 

 

INFO pro 9. ročník český jazyk

 ► opakujeme vyjmenovaná slova-již na známky