Jdi na obsah Jdi na menu

holohlavska - archiv

Domácí příprava pro prvňáčky na dobu přerušení výuky
Odkaz na výukový SW Didakta - ZDE

Milé děti a rodiče, 

úspěšně jsme společně  dopluli do cíle a všem vám za to patří velký dík!angel

Dělali jsme , co jsme mohli, četli , psali , počítali, výuku jsme on line měli!smiley

Ve Slabikáři  už zbývá jen  pár stránek, takže si čtěte pohádky, příběhy, vyluštěte tajenku, rozstříhejte  a uhodněte slova, která jsou na obrázku.

V Matematice také dopočítejte prázdninové nákupy, procvičte si sloupečky.

A  za chvilku  budou prázdniny, takže si  na chvilku od učení odpočiňte!wink

Přeji vám  všem  pohodové léto a těším se  na vás  v září  ve 2. třídě!!!smiley

Abychom měli  společnou fotečku, tak se sejdeme v pondělí 22.6. v 16 hodin u Vendulky Hejlové a vyfotíme se!!!!heart

 

 

 

 

 

 

Učivo v týdnu od 8.6.-12.6.

Slabikář do str. 107, O zlaté sekyře, O Budulínkovi, Červená karkulka, známé pohádky. Soutěž na str. 107 - poznej z textu  pohádku!smiley

Matematika do str. 65, sčítání tří  sčítanců, procvič, kudy poletí včelka do úlu, najdi cestu, počítání pro volnou chvíli opiš do sešitu 2 libovolné sloupečky, počítej pyramidy.

Prvouka do str.44, svátek a narozeniny, najdi si v kalendáři, kdy máš svátek a zeptej se rodičů, kdy  máš  narozeniny a dopiš do sešitu. Zeptám se při on line vyučování!wink

Zakroužkuj roční období, jaro, léto , podzim, zima, barevně. Vylušti názvy měsíců a ročních období ve čtyřsměrce.

Písanku dopisuj průběžně.

   

 

Učivo na týden  od 1.6.-5.6.

Na poslední  online  hodině jsme hodně procvičovali, diktátek, pětiminutovka, ještě mi všichni neposlali, tak prosím pošlete, ráda bych dala jedničky!wink

Slabikář od str. 97-102, naučit se báseň Jak by bylo smutno....ve čtvrtek vyzkouším.wink

Vyluštěte hádanky-slova opačného významu, číst Žáby ve škole na str. 98, Co komu patří str. 99, číst str. 100 Písničková, str. 102  V divadle, nakresli vílu nebo vodníka str.102.

DÚ na tento týden ze  Slabikáře  str.99 přepsat do sešitu   4 věty a vybrat vhodné slovo, které tam patří.

Písanka, všichni jste dostali 4.díl písanky, takže se pusťte do práce.smiley Nechám to na vašem uvážení, koho to baví, ať píše a koho to moc nebaví, taky občas musí něco napsat! winkJistě  bude čas i o prázdninách, ale určitě doporučuji denně chvilku číst, denně psát i počítat...což vy všichni děláte! yes

Matematika počítáme do 20,  do str. 60,číselná osa, porovnej čísla, slovní úlohy, příklady. 

DÚ na tento týden , opiš do sešitu příklady ze str. 56 ve žlutém rámečku a spočítej!

Prvouka str. 41 dny v týdnu.

Těším se na vás ve čtvrtek  na online vysílání od 16 hodin!smiley

 

 

 

 

 

Učivo od 25.5.-  29.5.

Slabikář- od str. 92 do  str. 96,  procvičujeme stále měkké a tvrdé  slabiky s kartičkami a čekají nás další skupiny bě, pě, vě a poté mě. Zase poprosím rodiče o vyrobení kartiček na procvičování. Někteří z vás mi ještě neposlali  opis psacího písma  ze str. 87- 6 vět, tak to prosím napravte, díky. Většina už mi poslala  2 sloupečky na měkké a tvrdé slabiky ze str. 88, super!

To samé vás pak čeká na slabiky bě najít 5 slov v textu a přepsat do sešitu.

A potom na pě, vě, mě. Na to však máme celý týden!smiley

Matematika- od str. 52 do str.55, budeme psát tu slíbenou pětiminutovku...

S  tělesy  kvádrem  a krychlí  jsme se už také seznámili.

Prvouka- vyluštíme křížovku o zelenině  na str.40.

Pracovní sešit  ke Slabikáři , pokračujte str.41-43, Popletená pohádka.

Písanka -  většina už píše ř, Ř na str. 36, pokračujte přepisem na str. 37, dále velké K, velké E a pak už zbývá poslední stránka 40, kde jsou celé věty. 

Mám pro vás  připravenou další písanku č.4, tak pište!yes

 

Učivo od 18.5. - 24.5.

Naučit se zpaměti báseň Srdíčko a Na  zahradě, Slabikář str. 75.

V tomto týdnu budeme upevňovat a procvičovat   čtení i psaní měkkých a tvrdých slabik .

Rodiče poprosím, aby dětem vyrobili kartičky z tvrdého papíru asi 3 cm na 3 cm a na ně výrazně napište  na jednu stranu krátké a na druhou stranu  dlouhé slabiky jak  měkké di-dí, ti-tí, ni-ní , tak tvrdé dy-dý, ty-tý, ny-ný. Budeme s nimi pracovat při hodinách!

Opis do sešitu str. 88, slabiky di, dy, ti, ty, ni, ny, dě, tě, ně.

Zdůraznit rozdíl  ve čtení měkkých a tvrdých slabik ve slovech  zvoní-zvony, vrátí-vraty, kořeny-koření, vyletí-výlety, radí-rady. / Budeme znovu procvičovat společně/, Slabikář str. 90.

Slabikář na str. 91 číst Honzík má taky pravdu, namaluj ovoce, které máš rád/a/.

V  Matematice  opiš na str. 50  2 sloupečky do sešitu  a  pošli , procvičuj  počítání do 20 na str. 51 sloupečky, budeme psát pětiminutovku!

Prvouka na str. 38 domácí a hospodářská zvířata, dopiš stranu 39 slovo do vět, popiš  kočku.

Učivo od 4.5.- 17.5.

Slabikář - do str. 90, písmeno g, G, měkké slabiky dˇ, tˇ, nˇ, dě, tě, ně, di, ti, ni, tvrdé dy, ty, ny. Nacvičit čtení měkkých a tvrdých slabik. Procvičit také psaní těchto skupin.

Matematika - do str. 50,  krychle, koule, číselná osa, porovnávání čísel, zapiš  čísla 11-15, početní operace  do 15 bez přechodu desítky.

Prvouka -  str. 36 a 37, ptáci. Kdo ještě nemá hotový herbář, tak si  ho dodělává.

Pracovní sešit ke Slabikáři-  do str. 40, vyberte si vždy jeden úkol na přečtení a doplnění.

Písanka- pište podle vlastního tempa.

Vyberte s dětmi pěknou knížku, kterou si budou číst , s většími písmenky a pěknými obrázky!

 

 


Učivo od  20.4. do 1.5.
Prvouka - podívejte se na 
VIDEO  o přírodě, budeme si o tom vyprávět a taky na FOTKY , jak dětí pěstují, sází .....

Učivo vám nyní rozepíši až  do 1.5. na  14 dní a vy si s dětmi podle vlastního uvážení pokračujte.

Každý má jiné tempo . Vyberte si s dětmi jedno, dvě cvičení, které si připravíte, nemusíte dělat všechno! 

Já vidím při on line výuce,  že se snažíte a  dobře pracujete , čtete, píšete i počítáte, zasloužíte si velkou pochvalu!!! Děti i rodiče!!!

Slabikář do str.80, Matematika do str. 39, Pracovní sešit ke Slabikáři  zase podle uvážení můžete až do str. 37, kdo je rychlík a baví ho to, ať si klidně pokračuje dál!

Na Prvouku doporučuji video, které máme uvedené ke shlédnutí, je jich tam více, zábavnou formou o  přírodě, 1 shlédnutí trvá max. 10 minut. Můžete si také s dětmi dodělat do str. 35, jarní rostliny, práce na zahradě, sbírejte také rostlinky na vylisování, kam si je  potom přilepí do PS na str. 35.

Hodně sluníčka!

smiley

 

 


 

Učivo do  17.4.

Slabikář  do str.73

Matematika do str. 33

Pracovní sešit ke Slabikáři  do str. 32

Prvouka str.32 cv. 1 , vybarvi obrázek, který patří do věty.

Děkuji vám za obrázky květin, které mi posíláte a písanky!

Jde vám to opravdu moc dobře, což vidím na on-line výuce!

Těším se na vás při dalším vysílání v úterý!

Pěkné velikonoce!

 

 

Vážení rodiče prvňáčků, také  na naší škole jsme  zahájili  výuku on line přes skype.

Děkuji vám za pomoc při uvedení aplikace do provozu.

Výuka proběhne ve dvou skupinách, ranní v 9 hodin a odpolední v 17 hodin .

Dejte mi prosím vědět, do které skupiny se přihlásíte /M. Brandes a K. Straževičová odpolední/.

Zajistěte prosím , aby děti měly klid na práci a nerušili je  sourozenci , každý sebemenší  hluk je rušivý.

Děkuji za pochopení! 

Iva H. 

smiley Najdi si svého ježečkasmiley

91912884_284276005891615_6066564880951934976_n.jpg91884177_523683955008095_7002694767377121280_n.jpg92460710_249706036165334_4168165378792357888_n.jpg

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učivo 1.4.

Milé děti, děkuji vám , že mi posíláte fotečky hrášku , řeřichy a také mi posíláte písanky na messenger, jak vám to jde!! Mám z toho velkou radost! Ráda bych vás viděla také na živo, tak zítra v 9 hodin zkusíme jít na skype, kdo může, hlásil se mi Denis, Šarlotka, určitě přibudou další!smiley

Vezmeme si Slabikář, Matematiku a  naklíčený hrášek.smiley

A teď už učivo na další týden.

Slabikář do str. 70, písmeno ř,Ř, hádej, hádej, hadači.....

Matematika do str.31, jsou tu rozklady, příklady na procvičování,hádanky....

Pracovní sešit ke Slabikáři do str. 29, zkus na str. 29 doplnit háčky a  čárky a cvičení opiš do některého  volného sešitu.

Písanka do str.14, písmenko C, je lehounké....

Prvouka- poznávačka, poznáš jaké jsou jarní rostliny na obrázcích?

91446446_258025531997869_3895949458218680320_n.jpg91450512_680090132805989_1469621144494538752_n.jpg91450512_680090132805989_1469621144494538752_n.jpg91861372_230264868345371_7274522483036782592_n.jpg91557507_1627737844049755_7182973468416147456_n.jpg

 

 

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kdo uhádl rostlinky na obrázku? medvědí česnek, podběl, fialka vonná, plicník lékařský.
Výborně!! Uhádl jsi!!!!smiley
 
 

 

 
 
 
Učivo 23.3.
Učivo i odkazy jsou pro vás pouze návod, není potřeba, aby děti všechny úkoly splnily. Měla by to být  pro děti  zábava ! Je dobré, aby každý den chvilku četly, psaly i počítaly. Nezapomeň se také protáhnout a proběhnout  do přírody! Moc se těším, jak mi ukážete, co jste se s rodiči naučili!

Nová škola - výuková videa

Nová škola - interaktivní učebnice

Odkazy na výuku online - 
    umíme matikučeský jazykmatematikačeský jazyk - školákovmatematika - školákov
    nauč se psát
nauč se počítatnauč se číst

Slabikář do str. 63, písmenko Č, č

Pracovní sešit ke Slabikáři  do str. 24, vyhledej slovo, hádanky, porozumnění textu, doplňovačky.

Matematika do str.25,  výuková videa matematiky pro 1. - 5. ročník,  pro rychlíky - vybarvuj a dopočítávej si malý sešit !

Prvouka str.32  Úkol - děti, pojďte si zasadit  hrášek do misky s vatou a vodou, dejte na slunné místo  a pozorujte , co se bude za pár dní  dít ! Fotky mi můžete posílat na whatsapp/holohlavskaiva/ nebo messenger, či na můj email, budu se moc těšit!

Písanka 3 do str. 10

 

Učivo 11.3.

Slabikář do str. 58, písmenko B,b

Pracovní sešit ke Slabikáři - zábavný PS k doplnění učiva, tajenky, rébusy aj. ,  do str. 19.

Matematika do str.21,  výuková videa matematiky pro 1. - 5. ročník, pro rychlíky- vybarvuj a  dopočítávej si malý sešit!

Prvouka str.31

Písanka 3 do str. 6