Jdi na obsah Jdi na menu

INFO pro 8. ročník 2019 2020

Vážení rodiče srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se konají 21.11. od 14:45. Rozpis na jednotlivé časy mají od středy žáci ve třídě. Děkuji Lenka Čápová

Čtvrtek 14.11.-projektový den Svoboda není samozřejmost-1.vyuč.hodina bude fyzika

 ►  Český jazyk- Dú-zopakuj si slovní druhy

Pá-15.11. test Národní obrození

Opakujeme slovní druhy, koncovky podstatných jmen, obohacování slovní zásoby

►  Německý jazyk-

 časování pravidelných sloves, tázací zájmena, zápor, slovní zásoba škola

►  Přírodopis-savci ÚT test ze všech savců

INFO pro 9. ročník český jazyk

 ► Opakování větných členů a slovních druhů, velká písmena-vlastní jména

Test-15.11. meziválečná liter.