Jdi na obsah Jdi na menu

INFORMACE 9. ročník 2020/2021

 

Zadávání a hodnocení práce

Práce je zadávána průběžně celý týden do „pyžama“. Každá práce musí být odevzdaná dle pokynů v zadání (například vyfocením práce, potvrzením splnění práce slovy HOTOVO apod.) Všechny práce kontroluji, je nutné číst můj komentář, některé práce žádám opravit, doplnit apod. Pokud není uvedeno jinak, je nejzazším termínem odevzdání pátek 14:00 hodin. V pátek večer bude zveřejněn seznam žáků, kteří práci neodevzdali, během soboty mají tito žáci možnost práci dodat, na pozdější odevzdání práce nebude brán zřetel. Za pozdě odevzdanou práci bez předchozího omluvení snižuji známku, nedodaná práce je hodnocena stupněm “nedostatečný”-5. Zadávané úkoly mohou být pouze cvičné, mohou být známkovány. U známkovaných prací bude uvedeno “hodnoceno známkou”. I práce nehodnocené známkou jsou zahrnuty do klasifikace předmětu (hodnotí se snaha, pečlivost, samostatné vypracování, aktivita při online výuce - nevadí, pokud se v procvičování nové látky objevují chyby a nedostatky! Důležitá je snaha hledat je a opravovat, zdokonalovat se. Zadávány budou i úkoly DOBROVOLNÉ-pro žáky, kteří si potřebují, nebo chtějí více procvičovat a zdokonalovat se. Děkuji za spolupráci LENKA ČÁPOVÁ

Protože burzy škol byly letos zrušeny, přehlídky středních škol ale proběhnou prostřednictvím on-line schůzek na portálu https://www.burzaskol.online/ a to v termínech

  • 15. 10. 2020 – Česká Třebová,
  • 20. 10. 2020 – Chrudim,
  • 20. 10. 2020 – Svitavy,
  • 6. 11. 2020 – Pardubice,
  • 20. 11. 2020 – Pardubice (KHK).

Ke každé výstavě jsou zaregistrovány střední školy s odkazem na on-line schůzku, prostřednictvím které budou zástupci škol připraveni od 8:00–12:00 a 18:00–21:00 hodin odpovídat na dotazy zájemců. Dopolední termín je určen pro připojení žáků přímo ze základních škol, večerní termín pro připojení žáků i s rodiči z domácího prostředí.

 

 

Vážení rodiče, výuka v příštích dvou týdnech se opět mění, veškeré změny jsou na stránkách školy pod AKTUÁLNĚ a také jsem je zaslala na Vaše e-maily. Věřím, že to společně opět zvládneme a přeji Vám pevné zdraví. Sledujte, prosím, stránky školy a případné změny. Děkuji Lenka Čápová

Od pátku 18.9.  musí být roušky i ve třídě při výuce . Prosím, aby měli žáci dostatečné množství čistých roušek k výměně. Děkuji Lenka Čápová 

 

Vážení rodiče, i v letošním školním roce budu využívat k rychlé komunikaci stránky školy a důležité informace budu zároveň posílat e-mailem. 

Pondělí 7.9. donést podpisy v žákovské knížce

Německý jazyk- předložky se 3. a se 3.a4. pádem

 

INFORMACE 6. ročník 2020/2021

Procvičujeme vyjmenovaná slova- kdo ví, že je příliš neovládá, nebo si není příliš jistý jejich pravopisem, doporučuji procvičování

1.10. domácí úkol na Po 5.10. - sloh, vyprávění- pokusit se napsat pohádku, nebo horor, nebo detektivku - nadpis Pec nám spadla

29.9. domácí úkoly na procvičování již vkládám do školy v pyžamu https://www.skolavpyzamu.cz/damnikov/2020-21/6/35

 

Dú na Ut 21.9.zopakuj si vyjmenovaná slova po M

https://www.mojecestina.cz/article/2009010906-test-vyjmenovana-slova-po-m-1

DÚ- na 16.9. - vyjmenovaná slova po B,L -procvičování

na PO 14.9. sešit Všeználek-jakýkoli sešit na lepení pravidel do českého jazyka a mazací tabulku s fixou-nemusí být nová 

Dú- na 14.9.- dopsat příběh-práce s textem, minimum 10 vět 

 

DÚ-zopakuj si vyjmenovaná slova po B a L

https://www.mojecestina.cz/article/2008091106-vyjmenovana-slova-po-b

https://www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova/vyjmenovana-slova-po-l

starší zprávy- zde najdete starší zprávy a učivo
 

 ► https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp?detailPolozkyID=1455

Některé www stránky k procvičování učiva, příprava na přijímací zkoušky

ONLINECVIČENÍ

UMÍM ČEŠTINU

MOJE ČEŠTINA

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z PŘEDCHOZÍCH LET

PRAVOPIS

PSANÍ N,NN

VELKÁ PÍSMENA

PŘEDPONY S-Z-VZ

SLOVNÍ DRUHY

Ě,NĚ

PSANÍ J,JJ

DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN 

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN 

TVOŘENÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

ZÁJMENA-DRUHY

MĚ,MNĚ

S SEBOU, SEBOU

SLOVNÍ ZÁSOBA

LITERATURA

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

DIKTÁTY K PŘIJIMAČKÁM