Jdi na obsah Jdi na menu

 9. ročník

   ► M Podobnost 
              
- věty o podobnosti trojúhelníků, poměr podobnosti, určování chybějících rozměrů
              - využití 
dělení úsečkyzměna úsečkyměřítko mapy
  
            - 
Probrané učivo: 
                  Lomené výrazy
                  Rovnice s neznámou ve jmenovateli  
                  
Soustava rovnic 
                  Slovní úlohy směsi a roztoky  
                  
Lineární funkce - definiční obor, obor hodnot, předpis a graf 
                  Grafické řešení soustavy rovnic
            

   ► M příprava na přijímací zkoušky - přehled učiva