Jdi na obsah Jdi na menu
21. 4. 2020

Aktuální informace k organizaci zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Milí rodiče,

vzhledem k pokračujícímu stavu nouze a s ním spojené karantény a v souladu s opatřeními vydanými MŠMT  proběhne zápis bez osobního kontaktu. 

 

1. Termín zápisu:  7. – 14. květen 2020

 

2. Doručování žádostí a potřebných dokumentů:

a) datovou schránkou – ID schránky školy 2z7svpq

b) e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail s naskenovanou žádostí!) na adresu  habrmanovad@centrum.cz

c) na vytištěném formuláři poštou - ŽÁDOST

d) na vytištěném formuláři  vloženém  do poštovní schránky u hlavního vstupu do budovy školy v zalepené obálce (formulář k vytištění viz níže nebo k vyzvednutí v papírové podobě ve škole každou středu od 8 do 11 hod.)

e) osobně každou středu od 8 do 11 hod.

 

3. Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dodáte řádně vyplněné tiskopisy:

- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

- rodný list dítěte při osobní návštěvě, kopii nebo sken  při elektronickém  zaslání

- doložení řádného očkování (netýká se dětí, které budou plnit povinnou školnídocházku)

 Pokud potvrzení dětského lékaře ještě nemáte, můžete doložit:

Pokud není dítě očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

4. Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel  dětí (budou Vám telefonicky nebo elektronicky sdělena), a to:

– na webových stránkách školy ZSDAMNIKOV nejpozději do 29. května 2020 

– na vstupních dveřích školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Před vydáním rozhodnutí je možné se seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v termínu 20. května 2020, v době od 8 do 12 hod. u ředitelky školy Mgr. Dagmar Habrmanové.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude v písemné podobě zasláno poštou.

                                                                                                         Dagmar Habrmanová, ředitelka školy